ไบโพลาร์ หรือโรคอารมณ์สองด้าน

ผู้ป่วยที่เป็นโรค ไบโพลาร์ นี้จะมีอาการผิดปกติทางอารมณ์จะมีภาวะที่บางทีก็ตื่นตัวมากเป็นพิเศษหรือบางที่ก็จะซึมเศร้ามากทำให้มีความอยากลำบากในการเข้าสังคมและมีผลกระทบในการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ปัจจุบันได้มีคนป่วยเป็นโรคนี้แล้วประมาณ 60 ล้านคนทั่วโลก โรคไบโพลาร์ มี 4 อาการคือ  * Manic Episode    *Depressive Episode   * Mania     *Manic Episode

ผู้ที่ป่วยจะพบเจอกับอาการระยะแรกๆ จะปัญหาทางอารมณ์ซึ่งจะมีผลกระทบในการทำงานการใช้ชีวิตกับคนหมู่มากหรืองานที่ต้องรับผิดชอบ ระยะที่สองผู้ป่วยอาจจะมีอาการฟุ้งฟล่าน และระยะที่สามผู้ป่วยอาจะมีอาการซึมเศร้าสลับกับระยะที่สองได้ ส่วนระยะที่สี่ผู้ป่วยอาจจะมีอาการอยู่ไม่สุขชอบทำงานหรือลุกเดินไปมา ความคิดเล่นอยุ่ตลอดเวลา คิดเร็วพูดเร็ว มีความต้องการในการนอนที่ลดลงหรือไม่อยากจะนอน หงุดหงิดง่าย ตัดสินใจไม่เหมาะสม รู้เรื่องนี้คร่าว ๆ กันแล้วเรามาดูพฤติกรรมที่บ่งบอกว่าคุณหรือคนรอบข้างคุณเป็นโรคนี้อยู่หรือไม่ไปดูกันเลย

ไบโพลาร์ หรือโรคอารมณ์สองด้าน

8 สัญญาณบอกเหตุว่าคุณเป็นโรคไบโพลาร์

มีปัญหาในการทำงานหรือบางสิ่งบางอย่างให้สำเร็จ

จากการทดสอบหลายครั้งที่ผู้ป่วยโรคไบโพลาร์ มักจะมีปัญหาในการทำงานให้สำเร็จนั้นเป็นเรื่องยากมากของผุ้ป่วยโรคไบโพลาร์นี้ และเมื่ออารมณ์ผู้ป่วยมีการเปลี่ยนแปลงมากขี้นมานั้นยิ่งเป็นเรื่องที่ยากที่ผู้ป่วยจะทำงานได้สำเร็จ แต่ก็ไม่ใช่สะทุกคนจะมีอาการแบบนี้ แต่ละคนก็จะมีพื้นฐานทางอาการของโรคที่ต่างกัน

มีลักษณะต่าง ๆ คล้ายโรคซึมเศร้า

ช่วงเวลาของโรคไบโพลาร์ คนที่ป่วยจะมีลักษณะเหมือนกันกับโรคซึมเศร้าอย่างเห็นได้ชัด

เช่น   -ความต้องการอาหารลดลง    -ปัญหาเรื่องการนอน   -ไม่มีสมาธิ   -ไม่ค่อยมีแรง  โรคไบโพลาร์ไม่อาจที่จะสามารถใช้วิธีการรักษาของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามารักษาได้เนื่องจาก การใช้ยาเดียวกันกับของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า อาจทำให้การรักษาเลวร้ายลงได้ ซึ่งถ้าต้องการที่จะรักษาสิ่งต่างจะต้องมาจากดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้น

คนที่เป็น ไบโพลาร์จะพูดเร็ว

การพูดเร็วของคนปกติมาจากอาการตื่นเต้นแต่สำหรับ คนที่ป่วยเป็น โรคไบโพลาร์ จะลักษณะพูดเร็วแม้ในยามปกติที่ไม่ได้ตื่นเต้นอะไร และคนที่เป็นไบโพลาร์มักพูดแทรกโดยไม่สนว่าบทสนทนาของใคร ซึ่งอาการเหล่านี้ จะเป็นช่วง Mania Episode  ซึ่งจะเป็นในลักษณะที่กล่าวมา

หงุดหงิดบ่อยและง่ายกว่าปกติ

อาการหงุดหงิดของผู้ป่วย โรคไบโพลาร์ เป็นในลักษณะที่ว่าจะมาบ่อยจนผู้ป่วยนั้นเริ่มสักเกตว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่สามารถควบคุมมันได้ และจะส่งผลเสียต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้โรคนี้เป็นอย่างมาก เนื่องด้วยจะมีผลต่อความสัมพันธ์ของคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกัน หรืออยู่ร่วมกัน

หากมีการใช้ยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์

ผู้ป่วยโรคนี้ จะเริ่มจากการใช้ยาเสพติด ดื่มหนัก หรือไม่ก็ทำทั้งสองอย่างไปด้วยกันเลย เพื่อที่ว่าจะลดความเครียดในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง งาน ชีวิตครอบครัว ภารหนี้สิน จนทำให้ติดสิ่งเหล้านี้การที่จะรักษา โรคไบโพลาร์ นี้จะทำได้อยากขึ้นเพราะสารเสพติดและสุราจะไปลดปะสิทธิภาพของยาลง ทำให้ออกฤทธิ์ได้ไม่มากและโอกาสของผลการรักาจะเป็นไปได้ยาก

อารมณ์ดีมากเป็นพิเศษ

การที่อารมณ์ดีเป็นเรื่องปกติของคนทั่วไปอยู่แล้ว ที่มีบางครั้งอารมณ์ดีมากเป็นพิเศษ แต่กับคนที่ป่วย โรคไบโพลาร์ นี้จะมีอาการแบบนี้ค่อนข้างที่จะบ่อยมากกว่าคนทั่วไป ในบางครั้งอาจจะสลับกับ อาการซึมเศร้า ซึ่งอาจจะเป็นผลเสียต่อการใช้ชีวิตของคนกลุ่มนี้เป็นอย่างมาก

การหลับนอนที่ไม่เพียงพอ

การพักผ่อนที่ไม่พียงพอเป็นเรื่องผลข้างเคียงที่ผู้ป่วยโรค โรคไบโพลาร์ คนที่เคยป่วยและมีประสบการณ์มักจะมักมีปัญหาเรื่องการนอนแต่ก็ไม่มีไม่มีความรู้สึกที่เหนื่อยหรือว่าอ่อนเพลียเป็นผลมาจากช่วง Manic Episode ต่างจากพวก โรคซึมเศร้า ถึงแม้จะนอนมากแค่ไหนแต่ก็ยังรู้สึกไม่เพียงพอ แต่อย่างไรก็ตามการที่นอนมากเกินไปหรือการนอนน้อยเกินไปก็เป็นสิ่งที่จะทำให้โรค ไบโพลาร์ เลวร้ายลงอยู่ดี

ไม่คิดหน้าคิดหลัง

ในช่วงเวลาที่ผู้ป่วยอยู่ในช่วง Manic Episode พวกเขาเหล่านั้นมักจะมีความเชื่อมั่นตัวเอง จึงมักโอ้อวด ซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยโรคนี้แสดงออกโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบในสิ่งต่าง ๆ ที่พวกเขาไม่เลือกที่จะทำหากอยู่ในสถานการณ์ปกติ หลายครั้งที่ โรคไบโพลาร์ มีการกระตุ้นให้ผู้ป่วยมีการอาการทางเพศที่เสี่ยง และอาการการใช้เงินที่ฟุ่มเฟือยเป็นอีกอาการในหลาย ๆ อาการที่มีรูปแบบอื่นปนอยู่ด้วย

 

ก็ได้เห็นกันไปแล้วน่ะครับว่าพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจจะบ่งบอกได้ว่าเราเป็นโรคไบโพลาร์หรือไม่ หรือเป็นพฤติกรรมของผู้ที่เป็นอยู่แต่อาจจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองกำลังเป็นอยู่ ซึ่งโรคนี้สามารถที่จะรักษาได้หากได้รับการรักษาที่ตรงจุด และทำตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชราญเราควรให้ความสำคัญต่อโรคนี้เพราะมันเป็นเรื่องไม่ไกลตัวอีกต่อไปทั้งยังเป็นภัยต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราซึ่งหากปล่อยไว้อาจเกิดความเสี่ยงต่าง ๆ ตามมาก้เป็นได้

 

 

 

สุขภาพจิต